Ganneskovhus

Velkommen til Ganneskovhus´ hjemmeside.

Ganneskovhus er en gammel 3 længet skovriddergård, der går tilbage til 1842. Gården ligger på østsiden af Ganneskov, der er en mindre skov under godset Bregentved. Gården ligger helt op til skoven. Beliggenheden gør, at vi altid er i læ for vestenvinden og med god afstand til nærmeste naboer.

Vi købte Ganneskovhus i 1998, og har siden gjort meget for at bevare og forbedre gården i respekt for bygningernes alder og stil.

Til Ganneskovhus er der 2 ha. jord omkring gården.

I 1999 plantede vi en del af det østlige område til med Normanns gran.. Beplantningen skete "rullende" over 3 år.

I processen fik vi interesse for pil og pileflet efter et kursus hos pilefletteren Marianne Mortensen, der bor nord for os på den anden side af skoven. Vi begyndte at tilplante "friområder" med pil pimært til eget brug. Det greb om sig, så vi da vi var på det højeste havde 16 forskellige sorter og så meget pil, at vi kunne sælger af det. Pilen dyrkede vi efter økologiske principper, dvs. at der ikke bliv brugt sprøjtemidler eller kunstgødning mv.

Idag ligger bedene i skygge fra den omliggende beplantning. De fleste sorter groet ud, vi har lidt pil til eget brug.

Over nogle år ombyggede vi svinestalden i den ene længe til et godt værksted, der er delt i 2, 1 hvor der kunne holdes kurser i "Pile flet for begyndere" samt kurser med "Pil og Blomster", det er idag slut.  Mariann er kreativ i værkstedet og får af og til besøg af veninder  der også er kreative med hende.  I værkstedet kan man udfolde sig med div. praktiske reparationer mv.