Ganneskovhus

Velkommen til Ganneskovhus´ hjemmeside.

Ganneskovhus er en gammel 3 længet skovriddergård, der går tilbage til 1842. Gården ligger på østsiden af Ganneskov, der er en mindre skov under godset Bregentved. Gården ligger helt op til skoven. Beliggenheden gør, at vi altid er i læ for vestenvinden og med god afstand til nærmeste naboer.

Vi købte Ganneskovhus i 1998, og har siden gjort meget for at bevare og forbedre gården i respekt for bygningernes alder og stil.

Til Ganneskovhus er der 2 ha. jord omkring gården.

I 1999 plantede vi en del af det østlige område til med Normanns gran.. Beplantningen skete "rullende" over 3 år.

I processen fik vi interesse for pil og pileflet efter et kursus hos pilefletteren Marianne Mortensen, der bor nord for os på den anden side af skoven. Vi begyndte at tilplante "friområder" med pil pimært til eget brug. Det greb om sig, så vi i dag har 16 forskellige sorter og så meget pil, at vi sælger af det. Pilen dyrker vi efter økologiske principper, dvs. at der ikke bliver brugt sprøjtemidler eller kunstgødning mv.

Over nogle år har vi ombygget svinestalden i den ene længe til et godt værksted, der er delt i 2, 1 hvor der kan holdes kurser i "Pile flet for begyndere" samt kurser med "Pil og Blomster", og hvor man kan udfolde sig med div. praktiske reparationer mv.